Varnost v okviru Strategije razvoja Slovenije do leta 2030

Marjan Antončič se je na vabilo ministrice Alenke Smerkolj udeležil razprave na temo “Odpornost na potencialne motnje in nevarnosti”, ki je bila organizirana kot sestavni del aktivnosti priprave strateških prioritet dolgoročne Strategije razvoja Slovenije do leta 2030. (http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije/)

2018-09-26T16:15:51+00:00