Loading...
Posebni varnostni ukrepi in postopki2018-09-26T16:16:43+00:00

Posebni varnostni ukrepi in postopki

V sodobni, tekmovalni družbi in zaostrenem tržnem boju ima varovanje tajnih, zaupnih in drugih občutljivih podatkov, s pomočjo katerih organizacija uveljavi oziroma ohrani prednosti ali zmanjša oziroma prikrije slabosti pred tekmeci, vse večji pomen. Ker se ti podatki v zasebnem sektorju vse pogosteje zbirajo s pomočjo posebnih operativno – tehničnih sredstev in metod, ki so bila še ne dolgo tega v izključni domeni nacionalno – varnostnih služb, morajo tudi sistemi varovanja informacij v organizacijah vse pogosteje vključevati posebne varnostne ukrepe in postopke.

Podjetje Ainigma lahko organizaciji organizira, ob zajamčeni diskretnosti, izvedbo vrhunskega protiprisluškovalnega pregleda prostorov, vozil in IT infrastrukture ali neposrednega protiprislušovalnega ščitenja prostora, v katerem potekajo zaupni pogovori (npr. sestanki, pogajanja in druge podobne občutljive medosebne komunikacije). Pregledi in ščitenja so lahko podprti z varnostnim svetovanjem in usposabljanjem, usmerjenim v zmanjšanje ali odpravljanje možnosti prisluškovanja.

Podjetje Ainigma lahko izvede ali organizira izvedbo tudi drugih posebnih varnostnih ukrepov in postopkov, vezanih na osebje, ki v organizaciji obravnava zaupne in druge občutljive podatke, ali na način in obliko obravnavanja tovrstnih podatkov. Izbor ukrepov in postopkov ter pristop k njihovi izvedbi so predmet zaupnega dogovora med naročnikom in podjetjem Ainigma.

Pošljite poizvedbo