smartdoc 2015

Ainigma je tudi letos podprla izvedbo posvetovanja “Smartdoc 2015 – pametno upravljanje z dokumenti”, ki ga je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organiziralo Društvo media.doc (več o dogodku na: http://smartdoc.si/). Marjan Antončič je na posvetovanju predstavil prispevek “Človek kot temeljni dejavnik informacijske varnosti” , v katerem se je navezal na t.i. afero »Pirangate«, v kateri smo ponovno spoznali, da je človek najkritičnejši element informacijske varnosti, ki lahko s svojimi ravnanji izniči večino ali celo vse organizacijske, tehnološko-tehnične in fizične ukrepe varovanja podatkov (npr. tajnih podatkov, zaupnih podatkov, poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov). Želene ravni informacijske varnosti ni mogoče doseči le z uporabo tehničnih sredstev in ukrepov. Organizacije premalo pozornosti posvečajo varnostnemu ozaveščanju in usposabljanju ter informacijski varnostni kulturi zaposlenih. V prispevku so bili predstavljeni nekateri elementi slovenske normativne ureditve ščitenja osebja, ki ima dostop do varovanih podatkov, ter zahteve nekaterih mednarodnih standardov s področja informacijske varnosti, vezane na varnostno ozaveščanje uporabnikov informacijskih sistemov.

2018-09-26T16:15:51+00:00