Smartdoc 2014

Ainigma tudi letos podpira organiziranje in izvedbo posvetovanja Smartdoc, ki ga 24.9.2014 v Hotelu Plaza v Ljubljani organizira Društvo media.doc. Program posvetovanja smartdoc by media.doc 2014 – pametno upravljanje z dokumenti bo poln zanimivih govorcev in prispevkov, med katerimi želimo posebej izpostaviti: • uvodne nastope informacijske pooblaščenke, ge. Mojce Prelesnik, direktorja Arhiva Republike Slovenije, mag. Bojana Cvelfarja in generalnega direktorja Pošte Slovenije, mag. Borisa Novaka; • predstavitve rešitev elektronskega javnega naročanja, elektronskih nabav, elektronskih dražb v okviru javnih naročil ter elektronskih računov in prenovljenega portala e-Uprava 2, ki bodo obravnavane v prispevkih Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije; • predstavitev novosti in aktualnih tem s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja, ki bodo obravnavane v prispevkih Informacijskega pooblaščenca; • predstavitev novosti na področju dolgoročne hrambe e-dokumentov po uveljavitvi novele Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA – A) ter nekaterih najaktualnejših tem s področja e-arhiviranja, ki bodo obravnavane v prispevkih Arhiva Republike Slovenije in pokrajinskih arhivov. Na posvetovanju bodo uveljavljena slovenska podjetja predstavila rešitve in storitve za pametno obravnavanje zbirk podatkov in različnih vrst e-dokumentarnega gradiva, namenjenih podpori poslovanja oseb zasebnega in javnega sektorja.

2018-09-26T16:15:51+00:00