Novela ZVDAGA-A objavljena

Danes je bila v Uradnem listu št. 47 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

2018-09-26T16:15:51+00:00