Nastop na ZAUH 2016

Marjan Antončič je na sejmu ZAUH 2016 nastopil s prispevkom “Izzivi implementacije paradigme »privzeto digitalno« na področju upravljanja dokumentarnega gradiva”. Za iztočnico prispevka je vzel slogan “Prihodnost je digitalna!”, ki zgoščeno povzema smeri razvoja družbe v prihodnjih letih . V strategijah prenove upravnih in poslovnih procesov v (tudi v slovenski Strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020) dobiva paradigma »privzeto digitalno« (digital by default) osrednjo vlogo. Pri organih oblasti je ključno gonilo transformacije v digitalno poslovanje pričakovanje javnosti, da bodo upravni procesi in postopki za uporabnike enostavnejši, hitrejši in prijaznejši. Podobna pričakovanja imajo potrošniki v razmerju do ponudnikov storitev in blaga. Javnemu in zasebnemu sektorju je pri digitalizaciji poslovanja skupna težnja k učinkovitejšemu in uspešnejšemu poslovanju. Eden od rezultat digitalizacije poslovanja so tudi dokumenti in zapisi, ki izvirno nastajajo in se izmenjujejo, uporabljajo ter hranijo v digitalni obliki. Nekateri od teh digitalnih dokumentov in zapisov se morajo dolgoročno ohranjati v izvirni, celoviti in pravno veljavni obliki, nekateri imajo celo lastnosti arhivskega gradiva. Ob tem si je zastavil vprašanje, ali veljavna ureditev varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva paradigmo »privzeto digitalno« podpira ali ovira. V okviru dogodka je vodil tudi okroglo mizo z naslovom “Ohranjanje celovitih in zaupanja vrednih elektronskih dokumentov”, v kateri so eminentni predstavniki MJU, Arhiva Republike Slovenije in gospodarstva obravnavali stanje v Sloveniji na področju zajema in hrambe dokumentarnega gradiva, izvirno nastalega v digitalni obliki, v razmerju do zahtev nove evropske ureditve elektronske identifikacije in storitev zaupanja (Uredba eIDAS).

2018-09-26T16:15:51+00:00