Nastop na ZAUH 2015

Marjan Antončič je na konferenci ZAUH 2015 nastopil s prispevkom “Kako misliti notranja pravila za e-hrambo?” in vodil okroglo mizo z naslovom “Zajem in e-hramba dokumentarnega gradiva leto dni po noveli ZVDAGA-A”

2018-09-26T16:15:51+00:00